عصر شعر جلوه غدیر

عصر شعر جلوه غدیر
عرض ارادت شاعران آیینی کشور به ساحت مقدس حضرت علی بن ابی طالب با عنوان (عصر شعر جلوه غدیر) با حضور پیشکسوتان شعر آیینی و جمعی از جوانان شاعر عصر امروز ۲۷ مرداد در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

افزودن نظر