سیاست بی‌سیاستی آمریکا؛ بحران‌های منطقه باید از سرگرفته شود
play
pic

سیاست بی‌سیاستی آمریکا؛ بحران‌های منطقه باید از سرگرفته شود

سیاست بحران آفرینی آمریکا در دولت جدید یا همان «دولت ژنرال‌ها» بر عراق، سوریه، ایران، لبنان و یمن متمرکز شده است تا جایی که سران آمریکا به دنبال از...