مرحله سوم طرح رعد صبح امروز سه شنبه با حضور سردار رحیمی در ستاد فرماندهی تهران بزرگ برگزار شد.

مرحله سوم طرح رعد