روحانی: بعضی‌ها در برابر دولت نقش مادر شوهری دارند

روحانی: بعضی‌ها در برابر دولت نقش مادر شوهری دارند
حسن روحانی در جلسه دیدار با مدیران ارشد نظام سلامت کشور منتقدان دولت را به مادر شوهر تشبیه کرد.

افزودن نظر