دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست ثبت پتنت بین‌المللی را کسب کرد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست ثبت پتنت بین‌المللی را کسب کرد
مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: براساس گزارش جدید کانون پتنت ایران، این دانشگاه برای ارسال و ثبت پتنت بین المللی رتبه نخست را در کشور از آن خود کرده است.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مالک نادری مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه گفت: کانون پتنت ایران که زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می کند گزارشی از روند ارجاع و ثبت اختراع را در کشور اعلام کرده است.

نادری افزود: باتوجه به برنامه ریزی موثری که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر انجام شده است براساس اعلام کانون پتنت ایران توانستیم با اختلاف بسیار زیاد در رتبه نخست ارجاع و ثبت پتنت بین المللی در کشور قرار گیریم.

مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: این دانشگاه با ارجاع ۱۰۸ پتنت بین المللی رتبه نخست ارجاع را کسب کرده که براین اساس در مجموع ۲۵ درصد کل پرونده های ارسالی پتنت های بین المللی در میان دانشگاه ها به کانون پتنت، مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

وی اظهار داشت: در ثبت پتنت بین المللی نیز دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ثبت ۲۲ پتنت تایید شده نیز توانست رتبه نخست در کشور را به خود اختصاص دهد. دانشگاه صنعتی شریف و مرکز رشد تجهیزات پزشکی نیز هرکدام با ثبت ۹ پتنت بین المللی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: این دانشگاه از سوی دفاتر همکار نمونه کانون پتنت نیز با ۲۰۷ امتیاز رتبه اول و دانشگاه صنعتی شریف با ۷۹ امتیاز رتبه دوم و دانشگاه تربیت مدرس با ۶۹ امتیاز رتبه سوم را کسب کرده اند.

نادری گفت: برنامه داریم دفتر پتنت آفیس را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر توسعه دهیم و دفتر تیسک مربوط به سازمان مالکیت معنوی را نیز در این دانشگاه راه اندازی کنیم. این دفتر فعالیت های مربوط به ارزیابی و توسعه تکنولوژی پتنت برای منطقه و خاورمیانه را پیگیری خواهد کرد.

مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در سال های گذشته تنها پتنت ها و اختراعات داخلی که توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران مورد ارزیابی قرار می گرفت در ارتقا اساتید نقش داشت، اما باتوجه به عملکرد خوب دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این دانشگاه جز ۵ مرکز داوری اختراعات مورد تایید وزارت علوم انتخاب شده است.

وی اظهار داشت: بنابراین اختراعاتی که از سوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورد داوری قرار می گیرد در ارتقا اساتید لحاظ خواهد شد. در دانشگاه درحال برنامه ریزی برای فروش پتنت هستیم و اکنون دو پتنت دانشگاه درخواست کننده خارجی دارد.

نادری عنوان کرد: در سال گذشته قانونی توسط مجلس به عنوان بند ت. تبصره ۹ تصویب شد که براساس آن موسسات و شرکت های سود ده باید ۴۰ درصد از بودجه تحقیقاتی خود را برای فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه ها اختصاص دهند.

وی خاطرنشان کرد: اواخر مردادماه آیین نامه های اجرایی این قانون اعلام شد و پس از آن دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تمامی صنایعی که اسامی آن ها در لیست این قانون قرار داشت ارتباط ایجاد کرد.

مدیرکل دفتر فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: براساس اعلام وزارت علوم و خزانه کشور براساس این قانون دانشگاه صنعتی امیرکبیر قرارداد های زیادی با صنایع منعقد کرده است. در مجموع در سال گذشته براساس این قانون دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳ میلیارد تومان قرارداد با صنایع مختلف منعقد کرده است و دانشگاه تهران با حدود ۶ میلیارد تومان در رده های بعدی قرار دارد.

وی اظهار داشت: میزان قرارداد های صنعتی دیگر دانشگاه های کشور براساس این قانون ۲ و یا ۳ میلیارد تومان بوده است. امسال نیز این قانون به عنوان بند ح. تبصره ۹ است که برنامه داریم از ایین مسیر قرارداد های بیشتری را منعقد کنیم.

افزودن نظر