آزادی نشریات دربند است و عدالت در سقوط آزاد! / وزارت علوم باید به قانون برگردد

‌نمی‌توان برای هر مشکل، نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پی گرفت. دیگر نه کلید که باید به دنبال شاه کلید بود. شاه کلیدی که از عصر پیشامشروطه تا به امروز، تنها، از آن سخن رفته است؛ قانون.
عضو این خبرخوان RSS شوید