لحظات تحویل سال نو در حرم مطهر رضوی

لحظات تحویل سال نو در حرم مطهر رضوی
بسیاری از زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) برای تحویل سال ۱۳۹۸ در مراسم معنوی حرم مطهر رضوی حضور یافتند.

افزودن نظر