بانک ها لیست استمهال وام های کشاورزی را اعلام کنند

بانک ها لیست استمهال وام های کشاورزی را اعلام کنند
قزوین - معاون امور عمرانی استاندار قزوین گفت:بانکها لیست استمهال وامهای کشاورزی شامل آمار و اطلاعات دقیق را هرچه سریعتر به مدیریت بحران استانداری،فرمانداری ها و سازمان جهاد کشاورزی اعلام کنند تا برنامه ریزی و بررسی های لازم در این زمینه صورت گیرد.

به گزارش گروه اقتصادی ایمان نیوز، افزود: بانکهایی که اعتبارات ابلاغی را در این زمنیه جذب نکرده اند، پاسخگوی مردم هستند و باید سریعتر در خصوص تعیین تکلیف اعتبارات تخصیصی در این زمینه اقدام کنند.


وی تصریح کرد: تمامی بانکهایی که تاکنون اعتبارات مرحله اول را جذب نکرده اند، ظرف یک هفته مهلت دارند تا اعتبارات قبلی را با ضابطه جدید جذب نمایند و در صورت اعلام نکردن اطلاعات، اعتبارات به بانکهای دیگر تعلق می گیرد.
وی برای جذب 330 میلیارد ریال مرحله دوم نیز سه هفته مهلت تعیین کرد و گفت: بانکهای صادرات و کشاورزی که در مرحله اول جذب بالاتری داشته اند در توزیع اعتبارات مرحله دوم در اولویت قرار خواهند گرفت.
6101

افزودن نظر