ایران به‌دنبال درگیری در منطقه نیست اما از منافعش دفاع می‌کند

ایران به‌دنبال درگیری در منطقه نیست اما از منافعش دفاع می‌کند
وزیر امور خارجه کشورمان درباره محورهای گفتگوهایش در این سفر گفت: درباره شرایط کنونی منطقه، اقدامات آمریکا، نحوه حفاظت از برجام اگر جامعه بین المللی تمایلی به حفظ آن داشته باشد، صحبت کردیم.

افزودن نظر