«کاروان نشاط و معنویت» در جمع مهاجرین افغانستانی

حضور گرم و پر شور «کاروان نشاط و معنویت» سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در جمع مهاجرین افغانستانی در نصیر شهر رباط کریم.

افزودن نظر