جزئیات طرح شبانه روزی شدن پایتخت

جزئیات طرح شبانه روزی شدن پایتخت
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: با هماهنگی و نظارت همه دستگاه‌ها از دو شب قبل حیات شبانه در ۳ معبر شهری آغاز شده است.

افزودن نظر