تمهیدات وزیر ارشاد برای مبارزه با گرانی کاغذ

تمهیدات وزیر ارشاد برای مبارزه با گرانی کاغذ
وزیر ارشادنسبت به گرانی‌های اخیر واکنش نشان داد و گفت: ۱۰ هزار تن کاغذهایی که در گمرکات وجود دارد حداکثر تا دو هفته آینده ترخیص می‌شود.

افزودن نظر