انسان، خطرناک‌ترین موجود برای طبیعت

انسان، خطرناک‌ترین موجود برای طبیعت
یک کاوشگر به عمیق‌ترین عمقی که تا به حال یک انسان در زیر دریا رفته، ‌رسیده است. با توجه به این‌که هیچ انسانی در آن منطقه وجود ندارد، اما زباله‌های پلاستیکی در آن‌جا دیده می‌شود.

افزودن نظر