حکم قطعی افزایش حقوق کارمندان اعلام شد

حکم قطعی افزایش حقوق کارمندان اعلام شد
یوسف نزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با شبکه خبر گفت: دولت موظف به اجرای حکم قانونی است که در مجلس تصویب شده است و هیچ حکم دیگری در این خصوص قابل قبول نیست.

افزودن نظر