شفر: بازیکنان ایرانی باید تحت فشار باشند!

شفر: بازیکنان ایرانی باید تحت فشار باشند!
وینفرد شفر در مصاحبه با برنامه سلام صبح به خیر درباره فوتبال و بازیکنان ایرانی توضیح داد و گفت: می‌گویند باید بازیکنان ایرانی را تحت فشار قرار داد اما من می‌گویم باید معلم آن‌ها بود.

افزودن نظر