دیوانگی جوان سوئیسی با اسکیت بُرد

دیوانگی جوان سوئیسی با اسکیت بُرد
یک جوان سوئیسی با اسکیت برد خود در یک جاده‌ای در این کشور به سرعت ۷۰ مایل بر ساعت معادل ۱۱۲ کیلومتر بر ساعت رسید.

افزودن نظر