آخرین ایستگاه بارشی از شرق کشور بیرون می‌رود

آخرین ایستگاه بارشی از شرق کشور بیرون می‌رود
طبق پیش‌بینی سازمان هواشناسی، آخرین ایستگاه سامانه بارشی در حال خروج از شرق کشور است. با خارج شدن این سامانه در اغلب نقاط کشور وضعیت جوی آرام خواهد بود.

افزودن نظر