فردوسی‌پور یک گزارشگر است نه مجری/ عادل درباره مسائلی که ربطی به برنامه ورزشی نداشت صحبت می‌کرد


افزودن نظر