داستان عمو نوروز از زبان الهی قمشه‌ای

مجموعه انیمشینی «طنز آشنا» روایتی جدید از طنزهای ادبی ایران و جهان با انتخاب و روایت دکتر الهی قمشه‌ای هر شب ساعت ۲۲ و هر روز ساعت ۱۱ و ۱۵ از شبکه چهار بازپخش می‌شود.

افزودن نظر