حادثه در دکل نفتی

حادثه در دکل نفتی
بی احتیاطی هنگام باز کردن لوله‌های حفاری، به وقوع حادثه برای دو تن از کارکنان یک دکل نفتی خارجی منجر شد.

افزودن نظر