واکنش مردم به بردن یک مادر به خانه سالمندان

واکنش مردم به بردن یک مادر به خانه سالمندان
تلویزیون اینترنتی نصر اقدام به ساخت یک دوربین مخفی کرده که در آن اشخاص بازیگر در کشمکش بردن مادر خود به خانه سالمندان هستند. واکنش مردم به این لحظه بسیار جالب و تأمل برانگیز است.

افزودن نظر