دلایل سیل‌های اخیر از زبان وزیر کشور

دلایل سیل‌های اخیر از زبان وزیر کشور
رحمانی فضلی وزیر کشور در مصاحبه زنده با شبکه خبر درباره دلایل سیل اخیر اظهار کرد: در حوزه پیش بینی در شرایط خوبی نیستیم. سازمان هواشناسی باید نیروهای ماهر با قدرت تحلیل بالا جذب کند.

افزودن نظر