رابطه خاص پلنگ‌ها با یک محیط‌بان

رابطه خاص پلنگ‌ها با یک محیط‌بان
تصاویر جالب ضبط شده‌ای که شب تا صبح یک محیط‌بان را نشان می‌دهد درحالی که سه پلنگ برای خوابیدن در آغوش او باهم رقابت دارند.

افزودن نظر