پزشکیان: با تمام وجود معتقدم مشکل سیل را مردم می‌توانند حل کنند نه دولت!


افزودن نظر