کی‌روش از فدراسیون فوتبال ایران شکایت کرد

کی‌روش از فدراسیون فوتبال ایران شکایت کرد
علت اصلی شکایت کی‌روش، تأخیر در پرداخت مطالباتش به ارزش ۹۰۰ هزار دلار بوده است. گفته می‌شود فدراسیون فوتبال ایران مشکل مالی ندارد، اما این تأخیر به دلیل برخی مشکلات بانکی است.

افزودن نظر