وقتی جوانان اهوازی مقابل سیل سینه سپر می‌کنند

وقتی جوانان اهوازی مقابل سیل سینه سپر می‌کنند
گفتگوی اختصاصی خبرنگار مهر با یک جوان اهوازی که پس از شکسته شدن سیل‌بندها، به همراه دیگر جوانان اقدام به کند کردن سرعت سیل کردند تا بتوانند مجددا سیل‌بند درست کنند.

افزودن نظر