40 سالگی مثل روز اول!

40 سالگی مثل روز اول!
مردم ایران بار دیگر 22 بهمن‌ماه به خیابان‌ها آمدند تا به تمام دنیا نشان دهند که همانند سال 57 استوار و مقتدر ایستاده‌اند.

افزودن نظر