از شکستن تلفن خارجی توسط یک مسئول تا پرورش شتر کنار دریاچه ارومیه

در بسته خبر خوب این هفته باخبرهایی همچون شکستن تلفن خارجی توسط یک مسئول و پرورش شتر کنار دریاچه ارومیه همراه ما باشید.

افزودن نظر