ساخت ماشین پرنده با وان حمام!

ساخت ماشین پرنده با وان حمام!
مردی به نام جک ویلیامز برای خرید روزانه خود، با استفاده از وان حمام ماشین پرنده‌ اختراع کرده است.

رسانه

افزودن نظر