سرانجام طرح تحول سلامت از نگاه معاون درمان سپاه

سرانجام طرح تحول سلامت از نگاه معاون درمان سپاه
سردار احمد عبدالهی معاون در مان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور در استودیوی فارس در رابطه با طرح تحول سلامت وزارت بهداشت اظهار نظر کرد.

رسانه

افزودن نظر