افتخار می کنم که قرار است تا آخر عمر بنشینم تا ایرانیان ایستاده باشند

افتخار می کنم که قرار است تا آخر عمر بنشینم تا ایرانیان ایستاده باشند
جانباز تقی پور نماینده موزه صلح در مراسم جشن خانه سینما گفت: وقتی پانزده سال داشتم زیباترین و بزرگترین انتخاب زندگی ام را گرفتم و حالا افتخار میکنم که قرار است تا آخر عمر بنشینم تا همه شما ایرانیان روی پاهایتان استوار و ایستاده باشید.

رسانه

افزودن نظر