خاطره منتشر نشده از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی درباره شورای انقلاب

خاطره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی درباره شورای انقلاب و طریقه برنامه ریزی برای مبارزه با رژیم شاهنشاهی را ببینید.

افزودن نظر