قرائت وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی

قرائت وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی
بخشی از وصیت‌نامه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی توسط فرزند ارشدش در برنامه حالا خورشید قرائت شد.

رسانه

افزودن نظر