عزا عزاست امروز؛ خامنه‌ای رهبر صاحب‌ عزاست امروز

عزا عزاست امروز؛ خامنه‌ای رهبر صاحب‌ عزاست امروز
مردم عزادار تهران در مراسم تشیع آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی شعارهای انقلابی سر دادند.

رسانه

افزودن نظر