وداع چهره های سیاسی با پیکر آیت الله هاشمی

شخصیت ها و چهره های سیاسی با حضور در حسینیه جماران با پیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی وداع کردند.

رسانه

افزودن نظر