تجمع مردم مقابل بیمارستان پس از اعلام خبر درگذشت آیت الله هاشمی

بعد از اعلام خبر درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، جمعی از مردم مقابل بیمارستان شهدای تجریش حضور یافتند.

رسانه

افزودن نظر