تصاویری از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی

در فیلم پیش رو شاهد تصاویری از مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی خواهید بود.

رسانه

افزودن نظر