آیت الله رفسنجانی: عشق من آقای خامنه ای است

آیت الله رفسنجانی: عشق من آقای خامنه ای است
مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در فیلم پیش رو از ارادت خود به رهبر معظم انقلاب می گوید.

رسانه

افزودن نظر