شعر خوانی طنز در حضور رهبر انقلاب/ این نماز شما را باید در کتاب گینس ثبت کرد!

در فیلم پیش رو شاهد شعرخوانی طنز سعید طلایی در محضر رهبر انقلاب خواهید بود.

رسانه

افزودن نظر