اپلیکیشنی علیه آفات نباتی

یک اپلیکیشن جدید در آلمان طراحی شده که آفات هر گیاهی را شناسایی و راه حل از بین بردن آن را ارائه می کند.

به گزارش ایمان نیوز، استارت‌آپی در شهر هانوفر آلمان به کمک کشاورزان آمده است. یک عکس از گیاه کافی است تا این اپلیکیشن آفت گیاه و روش دفع آن را ارائه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، استارت‌آپی در شهر هانوفر آلمان به کمک کشاورزان آمده است. یک عکس از گیاه کافی است تا این اپلیکیشن آفت گیاه و روش دفع آن را ارائه کند.

رسانه

افزودن نظر