حمله اشتباهی مردم به مردی که شبیه مجری حمله تروریستی اخیر بود!

گروهی از مردم، فردی را به دلیل شباهت با مجری حمله تروریستی اخیر به یک باشگاه شبانه در شهر استانبول، به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. پلیس پس از بازجویی از این فرد اعلام کرد که وی ارتباطی با حمله تروریستی یاد شده ندارد.

رسانه

افزودن نظر