حمله وحشیانه پلیس آمریکا به دختر دانشجو

یک افسر پلیس در ایالت کارولینای شمالی در امریکا یک دانشجوی دختر را به شدت به زمین کوبید. این ویدئو باعث خشم گسترده مردم شده و مردم خواستار اخراج پلیس هستند.

رسانه

افزودن نظر