سالی پر از انفجار و ترور و رقابت

سال ۲۰۱۶ با تمام فراز ونشیب ها سپری شد. سالی که پر از حادثه های گوناگون بود. از برگزاری المپیک تا انفجاری های پیاپی و جنگ های خونین و ......

رسانه

افزودن نظر