تداوم درگیریها میان نیروهای یمنی و مزدوران سعودی

تداوم درگیریها میان نیروهای یمنی و مزدوران سعودی
بین الملل: درگیری های میان ارتش و کمیته های مردمی یمن با مزدوران رژیم سعودی در مناطق مختلف این کشور از جمله مناطق شرقی شهر صنعاء همچنان ادامه دارد.

رسانه

افزودن نظر