هدف قرار دادن مواضع سعودی در «الطوال»

بین الملل: ارتش و کمیته های مردمی یمن مواضع سعودیها در شهر مرزی الطوال را هدف قرار دادند.

رسانه

افزودن نظر