چرا دولت برای حل مشکلات اقتصادی مردم اقدامی نمی‌کند؟

حسن روحانی در نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگار مهر گفت: ما با یک تحریم بی‌سابقه مواجه هستیم و این فشار حتما تاثیرگذار است.

خبرنگار مهر از روحانی پرسیده بود: شما چه زمانی می‌خواهید صدای مردم را در برابر گرانی‌ها بشنوید؟ در موضوع بنزین که صدای اعتراض مردم بلند شد شما با خنده از آن عبور کردید.

افزودن نظر