سقوط هواپیما روی خودروها در برزیل

سقوط هواپیما روی خودروها در برزیل
این حادثه در نزدیکی فرودگاه کارلوس پراتس روی داد. این هواپیما اندکی بعد از برخاستن از باند در یک خیابان سقوط کرده و در پی این حادثه چندین خودرو نیز آتش گرفتند.

افزودن نظر