آخرین اخبار از بازگشت زوار اربعین به کشور

آخرین اخبار از بازگشت زوار اربعین به کشور
ذوالفقاری رئیس ستاد اربعین درباره بازگشت زوار به کشور گفت: هر ساعت ۷ هزار زائر در حال بازگشت به کشور هستند.

افزودن نظر