چهارمین دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیوان‌دری

چهارمین دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیوان‌دری
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

افزودن نظر