بغض مارکار آقاجانیان/ «عده‌ای من را ایرانی نمی‌دانند»

بغض مارکار آقاجانیان/ «عده‌ای من را ایرانی نمی‌دانند»
مارکار آقاجانیان، دستیار ارمنی کارلوس کی‌روش در مصاحبه با یک خبرنگار با بغض گفت: متاسفانه عده‌ای من را ایرانی نمی‌دانند. بارها گفتند چرا یک مربی ایرانی کنار کی‌روش نگذاشتید.

افزودن نظر